فلاشر

 • فلاشر ال ای دی 2 کانال

  فلاشر ال ای دی 2 کانال

  سفارش
  • افکت های متنوع و جذاب
  • کنترل سرعت افکت ها توسط پتانسیومتر
  • ثابت شدن یک افکت دلخواه 
  • ثبت تنظیمات درصورت قطع جریان برق  
  • ولتاژ ورودی 12 ولت
  • جریان هرکانال 5 آمپر
  جزییات
 • فلاشر ال ای دی 4 کانال

  فلاشر ال ای دی 4 کانال

  سفارش
  • افکت های متنوع و جذاب
  • کنترل سرعت افکت ها توسط پتانسیومتر
  • ثابت شدن یک افکت دلخواه 
  • ثبت تنظیمات درصورت قطع جریان برق  
  • ولتاژ ورودی 12 ولت
  • جریان هرکانال 5 آمپر
  جزییات
 • فلاشر ال ای دی 6 کانال

  فلاشر ال ای دی 6 کانال

  سفارش
  • افکت های متنوع و جذاب
  • کنترل سرعت افکت ها توسط پتانسیومتر
  • ثابت شدن یک افکت دلخواه 
  • ثبت تنظیمات درصورت قطع جریان برق  
  • ولتاژ ورودی 12 ولت
  • جریان هرکانال 5 آمپر
  جزییات
 • فللاشر ال ای دی 8 کانال

  فللاشر ال ای دی 8 کانال

  سفارش
  • افکت های متنوع و جذاب
  • کنترل سرعت افکت ها توسط پتانسیومتر
  • ثابت شدن یک افکت دلخواه 
  • ثبت تنظیمات درصورت قطع جریان برق  
  • ولتاژ ورودی 12 ولت
  • جریان هرکانال 5 آمپر
  جزییات
 • فلاشر ال ای دی 10 کانال

  فلاشر ال ای دی 10 کانال

  سفارش
  • افکت های متنوع و جذاب
  • کنترل سرعت افکت ها توسط پتانسیومتر
  • ثابت شدن یک افکت دلخواه 
  • ثبت تنظیمات درصورت قطع جریان برق  
  • ولتاژ ورودی 12 ولت
  • جریان هرکانال 5 آمپر
  جزییات
 • فلاشر ال ای دی 12 کانال

  فلاشر ال ای دی 12 کانال

  سفارش
  • افکت های متنوع و جذاب
  • کنترل سرعت افکت ها توسط پتانسیومتر
  • ثابت شدن یک افکت دلخواه 
  • ثبت تنظیمات درصورت قطع جریان برق  
  • ولتاژ ورودی 12 ولت
  • جریان هرکانال 5 آمپر
  جزییات
شبکه های اجتماعی
Powerd By Masoud Noursaid.